tu jesteś: Aero2 / Bezpłatny Internet / Podstawowe informacje

Podstawowe informacje


  • Karta BDI nie jest dostępem komercyjnym i Aero2 nie pobiera w związku z jej udostępnianiem żadnych opłat. Zainteresowany uzyskaniem Bezpłatnego Dostępu do Internetu, wnosi jedynie depozyt za kartę SIM oraz pokrywa koszty jej wysyłki. Aero2 realizując projekt BDI ma istotny wpływ na rozwój społeczeństwa informacyjnego.