Aby korzystać z Bezpłatnego Dostępu do Internetu należy ustawić odpowiednie parametry przy pierwszej konfiguracji:

APN
darmowy
UŻYTKOWNIK
pozostawić puste
HASŁO
pozostawić puste
USTAWIENIA SIECI
wszystkie parametry ustawić na automatycznie pobierane z serwera (adres IP, serwery DNS)