Aby korzystać z Bezpłatnego Dostępu do Internetu należy ustawić odpowiednie parametry przy pierwszej konfiguracji:

APN
darmowy
UŻYTKOWNIK
pozostawić puste
HASŁO
pozostawić puste
USTAWIENIA SIECI
wszystkie parametry ustawić na automatycznie pobierane z serwera (adres IP, serwery DNS)

Wybór sieci

W związku z aktualną rozbudową sieci Aero2, w zależności od używanego urządzenia telekomunikacyjnego, karta SIM Aero2 automatycznie loguje się do sieci Aero2 lub sieci Plus. Jeśli automatyczne zalogowanie nie powiodło się, należy sprawdzić ustawienia urządzenia. Najlepiej skorzystać z ustawień automatycznych, jeśli nie jest to możliwe, w trybie ręcznym wybrać sieć Aero2, a w przypadku, gdy będzie ona niewidoczna, wybrać sieć Plus.

Działanie w roamingu

W zależności od modelu posiadanego urządzenia, mogą pojawić się komunikaty wskazujące, że karta SIM Aero2 pracuje w roamingu. Jest to spowodowane brakiem możliwości wprowadzenia jednorodnych ustawień sieci bezpośrednio na karcie. Nie zostaną za to naliczone żadne, dodatkowe opłaty.

Pasmo

Jeśli urządzenie, z którego korzystasz, obsługuje WCDMA w różnych pasmach, należy wybrać tylko WCDMA900, aby nie przełączało się na inne pasma przy zmianie parametrów radiowych.

PIN/PUK

Trzykrotna nieudana próba wpisania kodu PIN skutkuje wstępnym zablokowaniem karty SIM. Odblokowanie karty SIM jest możliwe po wprowadzeniu prawidłowo kodu PUK. Należy pamiętać, że 10-krotna nieudana próba podania PUK powoduje całkowite i trwałe zablokowanie karty. Zarówno kod PIN jak i kod PUK znajdują się na obudowie karty SIM.
Po włożeniu karty SIM Aero2 do urządzenia podanie kodu PIN nie jest wymagane. Żądanie wprowadzenia kodu zależy od ustawień urządzenia telekomunikacyjnego.