Wniosek o użyczenie karty SIM - Bezpłatny Dostęp do Internetu

Wypełnij formularz w celu uzyskania karty SIM Bezpłatnego Dostępu do Internetu

Dane Korzystającego:

Adres Zamieszkania Korzystającego:

Depozyt:

LICZBA KART:
KWOTA DEPOZYTU:
Słownie:

Po uzupełnieniu formularza na wskazany adres email wyślemy dedykowany link umożlwiający zrealizowanie płatności online lub tradycyjnym przelewem w serwisie tpay.com.

Wyślij formularz i sprawdź swoją skrzynkę pocztową.

Forma dostawy:

Koszt przesyłki kurierskiej to 14 PLN.

Po uzupełnieniu formularza na wskazany adres email wyślemy dedykowany link umożlwiający zrealizowanie płatności online lub tradycyjnym przelewem w serwisie tpay.com.

Wyślij formularz i sprawdź swoją skrzynkę pocztową.

Jeśli nie jesteś dostępny pod swoim adresem zamieszkania w dni robocze w godzinach 9:00 - 17:00,
uzupełnij adres do korespondencji, pod który kurier ma dostarczyć Twoją kartę SIM Aero2 BDI.

Zgody formalne:

W przypadku gdy Korzystający zamówi usługę telekomunikacyjną świadczoną przez Aero2 za pośrednictwem Karty SIM BDI, w szczególności Usługę Pakiety Aero, zgodnie z Regulaminem świadczenia przez Aero 2 sp. z o.o. promocyjnej telekomunikacyjnej przedpłaconej Usługi PAKIETY AERO (oferta promocyjna), imię, nazwisko oraz PESEL podane we Wniosku zostaną użyte do dokonania weryfikacji Abonenta i rejestracji Abonenta zgodnie z regulaminem zamówionej usługi.

Korzystający oświadcza, że:
  • dane osobowe zawarte we Wniosku o użyczenie są prawdziwe i kompletne,
  • zapoznał się uprzednio z Regulaminem i akceptuje jego treść,
  • załączył do Zamówienia kserokopię dokumentu tożsamości.

Niniejszym wyrażam zgodę na:
  • przetwarzanie przez Operatora danych podanych przeze mnie w Zamówieniu dla celów realizacji Bezpłatnego Dostępu do Internetu;
  • przekazanie kserokopii dokumentów, w szczególności dowodu osobistego (oświadczenie jest ważne przez okres udostępniania Bezpłatnego Dostępu do Internetu i po jego zakończeniu zgodnie z przepisami ustawy PT);


* na dostarczanie drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej informacji o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby, kapitału zakładowego Operatora;


* na dostarczanie drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej informacji o zmianie Regulaminu;


* na dostarczanie drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej informacji handlowej w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r. ze zm.);


na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we Wniosku o użyczenie dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Operatora samodzielnie lub we współpracy z innymi przedsiębiorcami Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A., oraz na przesyłanie na wskazane przeze mnie adresy korespondencyjne ofert dotyczących produktów lub usług oferowanych przez Operatora we współpracy z innymi przedsiębiorcami Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A.


na przekazanie przez Operatora Partnerom moich danych osobowych zawartych we Wniosku o użyczenie dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Partnerów . samodzielnie lub we współpracy z innymi przedsiębiorcami, oraz na przesyłanie ofert na wskazane przeze mnie adresy korespondencyjne.


na otrzymywanie informacji m.in. o nowych ofertach promocyjnych, produktach, usługach i konkursach oraz innych informacji handlowych, drogą elektroniczną przez Polkomtel sp. z o.o. 02-673 Warszawa ul. Konstruktorska 4 i w tym celu na przekazanie moich danych osobowych powyższej spółce przez Operatora.


na dołączenie do przesyłki z kartą BDI
wRodzinie.

Szczegóły oferty wRodzinie na stronie internetowej www.wrodzinie.com.pl
Zamawiając kartę SIM wRodzinie oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych, tj. imienia, nazwiska i numeru PESEL (albo serii i numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość) podanych w celu otrzymania Karty BDI do rejestracji karty wRodzinie.

*pole obowiązkowe
 

O nas

Jesteśmy dostawcą usług z branży telekomunikacyjnej.
Jako jedyni w Polsce świadczymy Bezpłatny Dostęp do Internetu.

Dowiedz się więcej

Centrum Pomocy

Zbiór odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
Wszystko, co chcesz wiedzieć o Internecie od Aero2.

Przejdź do FAQ

BOK

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszego Internetu?
Twoje urządzenie nie działa poprawnie?

Skontaktuj się z nami