Informujemy, że wszystkie wydane karty SIM BDI są aktywne i posiadają poprawne ustawienia systemowe.

Jeżeli pomimo wykonania konfiguracji karty zgodnie ze wskazówkami i instrukcjami dotyczącymi zalogowania się do BDI,
dostępnymi na podstronie Jak to działa
nie udało się nawiązać połączenia lub jeśli karta wcześniej działała i nagle przestała, prosimy:

  • Wypełnić dokładnie i czytelnie dokument zgłoszenia usterki.
  • Wydrukować i wysłać wypełniony dokument zgłoszenia usterki wraz ze swoją kartą SIM i adapterem na adres Biura Obsługi Klienta: Polkomtel Sp. z o.o., Bezpłatny Dostęp do Internetu, ul. Warszawska 18, 35-205 Rzeszów
  • z dopiskiem: SPRAWDZENIE KARTY SIM

Po rozpatrzeniu zgłoszenia:

  • Jeżeli okaże się, że otrzymana Karta SIM jest uszkodzona lub zniszczona z winy Korzystającego, wówczas zgodnie z Regulaminem BDI zostanie on poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej o konieczności wpłacenia Depozytu za Duplikat karty SIM, a także opłaty w wysokości 14 zł za nadanie przesyłki kurierskiej.
  • Jeżeli w wyniku sprawdzenia okaże się, że Karta SIM BDI jest uszkodzona z przyczyn leżących po stronie Polkomtel Sp. z o.o., wówczas nowa Karta SIM zostanie wysłana do Korzystającego na koszt Polkomtel Sp. z o.o., na adres wskazany w formularzu.
  • Jeśli okaże się, że karta SIM jest sprawna, wówczas Korzystający zostanie poinformowany o konieczności uiszczenia opłaty w wysokości 14 zł za odesłanie karty SIM BDI.

Informujemy, że sprawdzenie  karty SIM BDI wykonywane jest  w ciągu 7 dni roboczych dni od daty jej otrzymania przez Polkomtel Sp. z o.o.

Weryfikacji  podlegają  wyłącznie karty SIM zgłoszone zgodnie z powyższą procedurą oraz z załączonym, wypełnionym i podpisanym formularzem wniosku o sprawdzenie karty SIM.

W wyniku zdarzenia losowego karta SIM może zostać uszkodzona, zagubiona lub zniszczona. W takim przypadku Korzystający powinien poinformować o tym fakcie Operatora i może złożyć wniosek o wydanie duplikatu karty SIM. Dowiedz się, jak to zrobić.