Informujemy, że wszystkie wydane karty SIM Aero2 BDI są aktywne i posiadają poprawne ustawienia systemowe.

Jeżeli pomimo wykonania konfiguracji karty zgodnie ze wskazówkami i instrukcjami dotyczącymi zalogowania się do BDI,
dostępnymi na podstronie Jak to działa
nie udało się nawiązać połączenia lub jeśli karta wcześniej działała i nagle przestała, prosimy:

  • Wypełnić dokładnie i czytelnie dokument zgłoszenia usterki.
  • Wydrukować i wysłać wypełniony dokument zgłoszenia usterki wraz ze swoją kartą SIM i adapterem na adres: Aero2 Sp. z o.o.
    Bezpłatny Dostęp do Internetu, ul. Trembeckiego 11A II piętro, 35-234 Rzeszów
  • z dopiskiem: SPRAWDZENIE KARTY SIM

Po rozpatrzeniu zgłoszenia:

  • Jeżeli okaże się, że otrzymana Karta SIM jest uszkodzona lub zniszczona z winy Korzystającego, wówczas zgodnie z Regulaminem BDI zostanie on poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej o konieczności wpłacenia Depozytu za Duplikat karty SIM, a także opłaty w wysokości 14 zł za nadanie przesyłki kurierskiej.
  • Jeżeli w wyniku sprawdzenia okaże się, że karta SIM BDI jest uszkodzona z przyczyn leżących po stronie Aero2, wówczas nowa Karta SIM zostanie wysłana do Korzystającego na koszt Aero2, listem poleconym z potwierdzeniem odbioru, na adres do korespondencji, wskazany w formularzu rejestracyjnym.
  • Jeśli okaże się, że karta SIM jest sprawna, wówczas Korzystający zostanie poinformowany o konieczności uiszczenia opłaty w wysokości 14 zł za odesłanie karty SIM BDI.

Informujemy, że sprawdzenie  karty SIM BDI wykonywane jest  w ciągu 7 dni roboczych dni od daty jej otrzymania przez Aero2.

Weryfikacji  podlegają  wyłącznie karty SIM zgłoszone zgodnie z powyższą procedurą oraz z załączonym, wypełnionym i podpisanym formularzem wniosku o sprawdzenie karty SIM.

W wyniku zdarzenia losowego karta SIM może zostać uszkodzona, zagubiona lub zniszczona. W takim przypadku Korzystający powinien poinformować o tym fakcie Operatora i może złożyć wniosek o wydanie duplikatu karty SIM. Dowiedz się, jak to zrobić.

 

O nas

Jesteśmy dostawcą usług z branży telekomunikacyjnej.
Jako jedyni w Polsce świadczymy Bezpłatny Dostęp do Internetu.

Dowiedz się więcej

Centrum Pomocy

Zbiór odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
Wszystko, co chcesz wiedzieć o Internecie od Aero2.

Przejdź do FAQ

BOK

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszego Internetu?
Twoje urządzenie nie działa poprawnie?

Skontaktuj się z nami