Każdy Korzystający z BDI ma prawo z niego zrezygnować  i otrzymać zwrot wpłaconego Depozytu za kartę SIM.
Warunkiem jest zwrot karty SIM (wraz z adapterem). Polkomtel Sp. z o.o. zwraca Depozyt tylko w formie przelewu na konto bankowe, który zostanie
pomniejszony o kwotę 0,07 zł – czyli o koszt przelewu. Płatność zostanie zrealizowana w ciągu 30 dni od otrzymania przez Polkomtel Sp. z o.o. Karty SIM
oraz wypełnionego formularza zwrotu Depozytu. Aby otrzymać zwrot Depozytu należy zwrócić kartę łącznie z obudową (adapter), nie tylko sam chip.

  • Wypełnij czytelnie formularz zwrotu Depozytu (plik .pdf do pobrania na dole strony)
  • Wyślij (przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru) na adres Biura Obsługi Klienta:
    Polkomtel Sp. z o.o., ul. Warszawska 18, 35-205 Rzeszów Kartę SIM BDI
    wraz z obudową (adapterem, na którym nadrukowany jest PIN i PUK) oraz oryginał wypełnionego i własnoręcznie podpisanego formularza zwrotu Depozytu. Na kopercie należy umieścić dopisek: „BDI ZWROT KARTY"

 

Uwagi:

  • Polkomtel Sp. z o.o. realizuje zwrot Depozytu tylko na konto bankowe Korzystającego podane w formularzu zwrotu Depozytu.
  • Zwrot Karty SIM BDI (tylko chipa), bez obudowy (adaptera) nie upoważnia do zwrotu Depozytu.