Krok 1

Wypełnij zamówienie >

Zamówienie – wydanie duplikatu Karty SIM BDI

Krok 2

Wpłać depozyt

20 zł za depozyt karty na konto o numerze: 49 1240 6292 1111 0010 9015 8273
w tytule przelewu wpisując nr PESEL (dla obcokrajowców należy podać nr paszportu)


14 zł za wysyłkę karty na konto o numerze: 57 1240 6292 1111 0010 9015 8420
w tytule przelewu wpisując nr PESEL (dla obcokrajowców należy podać nr paszportu)

Krok 3

Prześlij dokumenty

Zamówienie i potwierdzenia wpłaty wyślij na adres
dokumenty@aero2.pl w temacie pisząc:
DUPLIKAT KARTY SIM.
Dokumenty możesz również wysłać pocztą tradycyjną na adres Biura Obsługi Klienta:
Polkomtel Sp. z o.o., ul. Warszawska 18, 35-205 Rzeszów z dopiskiem „DUPLIKAT”.

Krok 4

Oczekuj na e-mail z datą wysyłki karty

Pracownik BOK poinformuje mailowo o terminie wysyłki duplikatu Karty SIM.

Pamiętaj, że musisz osobiście odebrać przesyłkę. Miej ze sobą dokument tożsamości, który pozwoli kurierowi na weryfikację Twoich danych.

Konieczne wówczas będzie podpisanie formularza Zamówienia Wydania Duplikatu Karty SIM BDI w dwóch egzemplarzach, z których jeden pozostanie u Ciebie, a drugi musi być zwrócony kurierowi.