W wypadku zmiany danych Korzystającego z usługi BDI należy poinformować o nich Operatora.
Chodzi głównie o dane umożliwiające Operatorowi kontakt z Korzystającym, czyli np. adres korespondencyjny, e-mail, lub telefon.
Również procedura ewentualnego wystawienia duplikatu karty w przypadku jej zgubienia lub zniszczenia,
przebiegnie znacznie sprawniej, jeśli Operator będzie dysponować aktualnymi danymi.

Aby uaktualnić swoje dane prosimy o wypełnienie dokumentu (plik .pdf do pobrania na dole strony)
i przesłanie go na adres dokumenty@aero2.pl w temacie wpisując ZMIANA DANYCH PESEL.