Konfiguracja

Urządzenie telekomunikacyjne umożliwiające korzystanie z Bezpłatnego Dostępu do Internetu to:

- terminal kategorii 10 obsługujący transmisję danych w technologii HSPA+ w paśmie 900 MHz (pasmo 8)
- terminal kategorii 3 obsługujący transmisję danych w technologii TD-LTE w paśmie 2600 MHz (pasmo 38) (szczegóły w Regulaminie).

Należy zweryfikować czy posiadanie urządzenie nie posiada SIM-locka lub ustawień specjalnych
wprowadzonych przez operatora w spersonalizowanym oprogramowaniu.

Na możliwość korzystania z Bezpłatnego Dostępu do Internetu wpływa także:

- rodzaj sprzętu komputerowego do którego podłączony jest terminal
- rodzaj i wersja oprogramowania zainstalowanego na ww. sprzęcie.

Nie prowadzimy dystrybucji urządzeń końcowych, nie ponosimy również odpowiedzialności za brak współdziałania urządzeń z naszymi kartami SIM.

Przykładowe konfiguracje modemów, routerów, smartfonów oraz tabletów:

Wybór sieci

W zależności od używanego urządzenia telekomunikacyjnego, karta SIM BDI automatycznie loguje się do sieci. Jeśli automatyczne zalogowanie nie powiodło się, należy sprawdzić ustawienia urządzenia, najlepiej skorzystać z ustawień automatycznych.

Działanie w roamingu

W zależności od modelu posiadanego urządzenia, mogą pojawić się komunikaty wskazujące, że karta SIM pracuje w roamingu. Jest to spowodowane brakiem możliwości wprowadzenia jednorodnych ustawień sieci bezpośrednio na karcie. Nie zostaną za to naliczone żadne, dodatkowe opłaty.

Pasmo

Jeśli urządzenie, z którego korzystasz, obsługuje WCDMA w różnych pasmach, należy wybrać tylko WCDMA900, aby nie przełączało się na inne pasma przy zmianie parametrów radiowych.

PIN/PUK

Trzykrotna nieudana próba wpisania kodu PIN skutkuje wstępnym zablokowaniem karty SIM. Odblokowanie karty SIM jest możliwe po wprowadzeniu prawidłowo kodu PUK. Należy pamiętać, że 10-krotna nieudana próba podania PUK powoduje całkowite i trwałe zablokowanie karty. Zarówno kod PIN jak i kod PUK znajdują się na obudowie karty SIM.
Po włożeniu karty SIM do urządzenia podanie kodu PIN nie jest wymagane. Żądanie wprowadzenia kodu zależy od ustawień urządzenia telekomunikacyjnego.