Korzystam z BDI

Mechanizm CAPTCHA po rozwiązaniu zadania przypisuje karcie SIM z której korzystasz pewną pulę czasu (60 minut). Jeśli w trakcie tego czasu zostanie aktywowany Pakiet Aero, pula czasu przydzielona po przepisaniu kodu captcha zostaje wstrzymana. Pozostały do wykorzystania czas zostanie rozliczony po Zużyciu Pakietu Danych.

Np. Jeśli przed aktywowaniem Pakietu Danych korzystałeś z Bezpłatnego Dostępu do Internetu przez 25 minut (czas od chwili wpisania ostatniego kodu CAPTCHA), pozostałe 35 minut z przydzielonej puli czasu zostanie rozliczone po Zużyciu Pakietu Danych.

Jeżeli pomimo wykonania konfiguracji karty zgodnie ze wskazówkami i instrukcjami dotyczącymi zalogowania się do BDI, dostępnymi tutaj, nie udało się nawiązać połączenia lub jeśli karta wcześniej działała i nagle przestała, kartę SIM można przesłać do naszego Biura Obsługi zgodnie ze wskazówkami podanymi na tej stronie.

Uwaga: Jeżeli okaże się, że otrzymana Karta SIM jest uszkodzona lub zniszczona z winy Korzystającego, wówczas zgodnie z Regulaminem BDI zostanie on poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej o konieczności wpłacenia Depozytu za Duplikat karty SIM, a także opłaty w wysokości 14 zł za nadanie przesyłki kurierskiej.

Więcej informacji na temat uzyskania duplikatu karty SIM znajdziesz tutaj.

Informujemy, że nie ma możliwości przepisania karty na inną osobę.

W celu uzyskania nowej Karty SIM BDI w przypadku jej uszkodzenia, zniszczenia lub utraty przez Korzystającego należy:

 • wypełnij Zamówienie – wydanie duplikatu Karty SIM BDI 
 • wpłać Depozyt w wysokości 20 zł na konto Polkomtel Sp. z o.o. - 49 1240 6292 1111 0010 9015 8273 , w tytule przelewu napisz - "DUPLIKAT PESEL" oraz wnieś opłatę za wysyłkę kurierską w wysokości 14 zł na konto Polkomtel Sp. z o.o. - 57 1240 6292 1111 0010 9015 8420,
 • Potwierdzenie wpłat prosimy przesłać na adres dokumenty@aero2.pl w temacie pisząc: DUPLIKAT KARTY SIM PESEL.
 • pracownik BOK poinformuje mailowo o terminie wysyłki kurierskiej duplikatu Karty SIM.

Uwaga:

Dane Korzystającego podane w Zamówieniu – wydanie duplikatu karty SIM BDI muszą być zgodne z pierwotnie złożonym i podpisanym przez Korzystającego Zamówieniem na Bezpłatny Dostęp do Internetu. 

Zgodnie z punktem 8.6 Regulaminu BDI Korzystający może wystąpić o wydanie duplikatu tylko dwukrotnie w Okresie Bezpłatnego Dostępu do Internetu.

 

Przypominamy również, że zgodnie z punktem 6.3 Regulaminu BDI Korzystający jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania BOK o utracie, uszkodzeniu lub kradzieży karty SIM.

Przypominamy również, że zgodnie z punktem 6.3 Regulaminu BDI Korzystający jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania BOK o utracie, uszkodzeniu lub kradzieży karty SIM.W celu uzyskania nowej Karty SIM Aero2 BDI w przypadku jej uszkodzenia, zniszczenia lub utraty przez Korzystającego należy:

·                    wypełnij Zamówienie – wydanie duplikatu Karty SIM Aero2 BDI[Kinga Tyt1] 

·                    wpłać Depozyt w wysokości 20 zł na konto Aero 2 - 24 1680 1248 0000 3000 1872 7122 , w tytule przelewu napisz - "DUPLIKAT PESEL" oraz wnieś opłatę za wysyłkę pocztową w wysokości 7zł na konto Aero 2 - 74 1680 1248 0000 3000 2077 9227,

·                    Zamówienie i potwierdzenie wpłat prosimy przesłać na adres dokumenty@aero2.pl w temacie pisząc: DUPLIKAT KARTY SIM PESEL.

·                    pracownik BOK poinformuje mailowo o terminie wysyłki listem poleconym duplikatu Karty SIM Aero2.

Uwaga:

Dane Korzystającego podane w Zamówieniu – wydanie duplikatu karty SIM Aero2 BDI muszą być zgodne z pierwotnie złożonym i podpisanym przez Korzystającego Zamówieniem na Bezpłatny Dostęp do Internetu. 

Zgodnie z punktem 8.5 Regulaminu BDI Korzystający może wystąpić o wydanie duplikatu tylko dwukrotnie w Okresie Bezpłatnego Dostępu do Internetu.


 [Kinga Tyt1]W tym miejscu powinno być przekierowanie do pliku: „Zamówienie – wydanie duplikatu Karty SIM Aero2”

W celu uzyskania nowej Karty SIM Aero2 BDI w przypadku jej uszkodzenia, zniszczenia lub utraty przez Korzystającego należy:

 • wypełnij Zamówienie – wydanie duplikatu Karty SIM Aero2 BDI[Kinga Tyt1] 
 • wpłać Depozyt w wysokości 20 zł na konto Aero 2 - 24 1680 1248 0000 3000 1872 7122 , w tytule przelewu napisz - "DUPLIKAT PESEL" oraz wnieś opłatę za wysyłkę pocztową w wysokości 7zł na konto Aero 2 - 74 1680 1248 0000 3000 2077 9227,
 • Zamówienie i potwierdzenie wpłat prosimy przesłać na adres dokumenty@aero2.pl w temacie pisząc: DUPLIKAT KARTY SIM PESEL.
 • pracownik BOK poinformuje mailowo o terminie wysyłki listem poleconym duplikatu Karty SIM Aero2.

Uwaga:

Dane Korzystającego podane w Zamówieniu – wydanie duplikatu karty SIM Aero2 BDI muszą być zgodne z pierwotnie złożonym i podpisanym przez Korzystającego Zamówieniem na Bezpłatny Dostęp do Internetu. 

Zgodnie z punktem 8.5 Regulaminu BDI Korzystający może wystąpić o wydanie duplikatu tylko dwukrotnie w Okresie Bezpłatnego Dostępu do Internetu.


Informujemy, że zgodnie z Regulaminem BDI (ust. 6.4) Korzystający jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania BOK o zmianie danych. Prosimy o wypełnienie dokumentu Zmiana danych Korzystającego i przesłanie ich na dokumenty@aero2.pl w temacie napisz ZMIANA DANYCH.

Korzystający zgodnie z Regulaminem Bezpłatnego Dostępu do Internetu może przekazać Polkomtel Sp. z o.o. opinie i wnioski dotyczące działania Bezpłatnego Dostępu do Internetu.

Opinie i wnioski należy wysłać na adres bok@aero2.pl w tytule proszę napisać: opinia BDI

W celu uzyskania zwrotu wpłaconego Depozytu należy:

 • wypełnić formularz zwrotu Depozytu (pobierz plik PDF)
 • dostarczyć osobiście lub wysłać (przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru) na adres Biura Obsługi Klienta: Polkomtel Sp. z o.o. ul. Warszawska 18, 35-205 Rzeszów Kartę SIM BDI wraz z obudową (adapterem, na którym nadrukowany jest PIN i PUK) oraz oryginał wypełnionego i własnoręcznie podpisanego formularza zwrotu Depozytu. Na kopercie należy umieścić dopisek: „BDI ZWROT KARTY”.

Zwrot Depozytu nastąpi zgodnie pkt. 8.2 Regulaminu BDI, tj. w ciągu 30 dni od otrzymania przez Polkomtel Sp. z o.o. Karty SIM BDI i formularza zwrotu Depozytu. Informujemy, że kwota zwróconego Depozytu zostanie pomniejszona o koszt przelewu, który wynosi 0,07 zł. 

Uwaga:

 • Polkomtel Sp. z o.o. realizuje zwrot Depozytu tylko na konto Bankowe Korzystającego podane w formularzu zwrotu Depozytu.
 • Zwrot Karty SIM BDI (tylko chipa), bez obudowy (adaptera) nie upoważnia do zwrotu Depozytu.

Polkomtel Sp. z o.o. informuje, że korzystanie z Bezpłatnego Dostępu do Internetu przez osoby fizyczne nie podlega obowiązkowi składania PIT-8C, ponieważ jednorazowa sesja połączenia z Internetem nie jest dłuższa niż 60 min, co oznacza, że wartość tego świadczenia nie przekracza kwoty zwolnionej z opodatkowania.

Korzystający może zrzec się z prawa do korzystania z Bezpłatnego Dostępu do Internetu informując o tym Biuro Obsługi Klienta. Rezygnacja jest równoznaczna z dezaktywacją karty SIM. Jeżeli Korzystający odeśle Operatorowi kartę SIM wraz z adapterem oraz formularzem zwrotu Depozytu, wówczas uzyska zwrot wpłaconego Depozytu.

Mechanizm CAPTCHA (Completely Automated Public 'Turing test' to tell Computers and Humans Apart) to automatyczny system do rozróżniania, czy z komputera korzysta człowiek czy automat. Jest on powszechnie przyjęty i używany przez serwisy www, formularze, fora i inne usługi internetowe.

Bezpłatny Dostęp do Internetu, ze względu na brak komercyjnego charakteru, jest unikalnym rozwiązaniem stymulującym rozwój społeczeństwa informacyjnego.  Mechanizm CAPTCHA  kontroluje czas trwania bezpłatnego połączenia z siecią Internet, tak aby nie przekraczało jednorazowo 60 minut licząc od momentu nawiązania takiego połączenia. Po upływie 60 minut połączenia, sesja zostanie rozłączona. Aby ponownie uzyskać dostęp do Internetu należy rozwiązać kod CAPTCHA. Wdrożenie związane jest z rosnącym zainteresowaniem BDI i ma na celu ograniczenie niestandardowych działań, które wykorzystuje część Korzystających i potwierdzenia, że z BDI korzysta człowiek, a nie maszyna. Intensywne użytkowanie BDI przez część Korzystających bardzo utrudnia korzystanie innym użytkownikom, przestrzegającym Regulaminu BDI.

Mamy nadzieję, że wprowadzone zmiany uczynią BDI bardziej powszechnym, w szczególności wśród osób wykluczonych cyfrowo, nie mających innej formy dostępu do Internetu, które karty SIM BDI używają jako dostęp do wiadomości i poczty, czy przeglądania stron www.


- tylko 8 znaków alfanumerycznych

- brak spacji i łatek / kleksów

- większe kody

 • Aby uzyskać połączenie z siecią Internet uruchom dowolną przeglądarkę internetową.
 • Zostaniesz przekierowany na stronę z komunikatem „Aby odblokować Bezpłatny Dostęp do Internetu Kliknij tutaj”:
 • Kliknij w link „Kliknij tutaj”.
 • Po kliknięciu pojawi się kod do przepisania. Przepisz go i naciśnij przycisk „Sprawdź”. Jeżeli kod jest nieczytelny kliknij ikonę „odśwież”. Jeżeli wprowadziłeś błędny kod otrzymasz komunikat „Niepoprawna odpowiedź” oraz nowy kod. Przepisz go i naciśnij przycisk „Sprawdź”.
 • Po wprowadzeniu poprawnego kodu pojawi się potwierdzenie aktywacji połączenia.
 • Masz 60 minut darmowego dostępu do Internetu.

Mechanizm CAPTCHA będzie kontrolował czas trwania bezpłatnego połączenia z siecią Internet, tak aby nie przekraczało jednorazowo 60 minut licząc od momentu nawiązania takiego połączenia. Po upływie 60 minut połączenia, sesja zostanie rozłączona. Aby ponownie uzyskać dostęp do Internetu należy znowu skorzystać z kodu CAPTCHA.

 • Na obrazku widzimy kod do przepisania.
 • Kodem mogą być zarówno litery jak i cyfry.
 • Aby rozwiązać kod CAPTCHA należy przepisać znaki widoczne na obrazku do pola znajdującego się poniżej, a następnie użyć przycisku "Sprawdź".
 • Ikonki które znajdują się z prawej strony na dole pomogą odświeżyć kod, jeśli nie jest czytelny lub pomogą rozwiązać kod CAPTCHA.

 to ikona „odśwież” służąca do pokazania nowego kodu; użyj jej jeśli nie możesz odczytać wyrazów lub są zbyt niewyraźne aby wpisać poprawnie kod.

Tak.

W tym celu Korzystający z Bezpłatnego Dostępu do Internetu, który jest osobą niepełnosprawną z dysfunkcją wzroku powinien przesłać  e-mail na adres wzrok@aero2.pl podając:

 1. Imię i nazwisko, numer PESEL, nr karty SIM oraz skan jednego z poniższych dokumentów:
  1. ważne orzeczenie potwierdzające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku, wydane przez zespół orzekający o stopniu niepełnosprawności, na podstawie przepisów prawa polskiego – skan orzeczenia;
  2. Legitymacja Polskiego Związku Niewidomych stwierdzająca znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku – skan legitymacji;
  3. ważna legitymacja wydana przez właściwy organ, dokumentująca znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku zgodnie ze wzorem określonym przez Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej – skan legitymacji.

Uwaga: sprawdzamy zgodność danych w dokumencie z danymi, które Korzystający podał we wniosku o wydanie karty SIM BDI.

Nie.

Mechanizm CAPTCHA po rozwiązaniu zadania przypisuje karcie SIM z której korzystasz pewną pulę czasu (60 minut). Ta pula czasu może zostać wykorzystana w jednym połączeniu z siecią lub w wielu połączeniach.

Jeśli nie potrafisz odczytać kodu CAPTCHA wykonaj jedną z poniższych operacji:

 • Powiększ stronę WWW (w zależności od przeglądarki istnieje wiele różnych sposobów na wykonanie tej operacji)
 • Kliknij ikonkę „odśwież”, spowoduje to wyświetlenie nowego obrazka (nowego kodu do wprowadzenia)

Nie.

Wprowadzenie kodu CAPTCHA dodaje pulę czasu (60 minut) tylko w sytuacji, gdy poprzednia pula została w całości wykorzystana.

W przypadku, gdy nie możesz połączyć się ze stroną http://bdi.free.aero2.net.pl:8080, aby odblokować dostęp do BDI, to sprawdź czy w konfiguracji połączenia sieciowego lub w konfiguracji routera nie masz wpisanych adresów zewnętrznych serwerów DNS (w szczególności serwerów nie należących do Polkomtel Sp. z o.o.). Adresy serwerów DNS otrzymasz dynamicznie w momencie nawiązania połączenia i nie ma potrzeby ich konfigurować ręcznie.

Jeśli korzystasz z przeglądarki, aplikacji lub funkcjonalności przyspieszającej pobieranie stron WWW (np. aplikacja Opera Max, Opera Mini „Ogranicz ilość danych” w przeglądarce Chrome), to wyłącz ją i spróbuj ponownie połączyć się ze stroną, aby wyświetlić kod CAPTCHA.

 

Pamiętaj, że ze stroną http://bdi.free.aero2.net.pl:8080, można się połączyć jedynie w sytuacji, gdy nie autoryzowałeś jeszcze dostępu do Bezpłatnego Dostępu do Internetu.


Jeśli wystąpił problem w wyświetlaniu kodu CAPTCHA za pośrednictwem przeglądarki Firefox – prosimy spróbować wyłączyć na chwilę Safe Browsing (Narzędzia / Opcje / Bezpieczeństwo, odznaczyć opcje: „Blokuj witryny zgłoszone jako stwarzające zagrożenie” oraz „Blokuj witryny zgłoszone jako próby oszustwa internetowego”), zrestartować przeglądarkę i sprawdzić, czy problem ustąpił.


Jeśli mimo wszystko problem nie ustąpił  prosimy o kontakt z BOK (bok@aero2.pl), w treści korespondencji prosimy o podanie urządzenia z jakiego korzystasz oraz nazwy i wersji używanej przeglądarki.

Sprawdź, czy nie korzystasz z przeglądarki, aplikacji lub funkcjonalności przyspieszającej pobieranie stron WWW (np. aplikacja Opera Max, Opera Mini „Ogranicz ilość danych” w przeglądarce Chrome). Jeśli tak to wyłącz ją i spróbuj ponownie.

Nie jest prawdą, że CAPTCHA jest niezgodna z Regulaminem BDI. Wręcz odwrotnie, prawo do wprowadzenia CAPTCHA zawarte jest w pkt. 7.5 Regulaminu. Dodatkowo CAPTCHA służy realizacji wynikającego z decyzji Prezesa UKE postanowienia 7.2 Regulaminu.

Obecny Regulamin BDI nie wymagał zmiany. Polkomtel Sp. z o.o. ceni sobie prywatność Użytkowników i nie wysyła do nich niezamówionej korespondencji. Informowaliśmy publicznie o zamiarze wprowadzenia CAPTCHA. O jej wprowadzeniu wraz ze wskazówkami dla użytkowników, poinformowaliśmy dzień wcześniej na naszej stronie internetowej oraz na fanpage na FB. Mechanizmy CAPTCHA są obecnie w szerokim stopniu używane na wielu stronach internetowych. Systematycznie uzupełniamy informacje na ten temat oraz odpowiadamy na zapytania użytkowników. Użytkownicy, którzy po raz pierwszy zobaczyli CAPTCHA otrzymali równocześnie na tej samej stronie prostą pomoc jak sobie z tym mechanizmem radzić.