Korzystam z pakietów

Usługi PAKIETY AERO i NOWE PAKIETY AERO dostępne są dla wszystkich osób posiadających aktywną Kartę SIM Aero2 Bezpłatnego Dostępu do Internetu.

Pakiety promocyjne Aero2 umożliwiają korzystanie z Internetu bez przerywania sesji (brak kodów CAPTCHA).

Oferowane w ramach Usługi NOWE PAKIETY AERO posiadają aż 70 GB danych do wykorzystania w ramach Pakietu.

W Pakietach Wysokich Lotów maksymalna prędkość (przepływność) transmisji danych uzależniona jest wyłącznie od technologii dostępnej w danej lokalizacji i od urządzenia końcowego.

Posiadając Kartę SIM Aero2 można zakupić następujące pakiety:

 

PAKIETY WYSOKICH LOTÓW

Pakiet AERO ECONOMY 500 MB za 2 zł

 • Brak CAPTCHA
 • Brak przerywania sesji
 • Pakiet danych 500 MB
 • Ważność pakietu aż do 30 dni
 • Maksymalna prędkość (przepływność) transmisji danych w pakiecie - bez ograniczeń w ramach dostępnej technologii

Pakiet AERO PREMIUM  3 GB za 5 zł

 • Brak CAPTCHA
 • Brak przerywania sesji
 • Pakiet danych 3 GB
 • Ważność pakietu aż do 30 dni
 • Maksymalna prędkość (przepływność) transmisji danych w pakiecie - bez ograniczeń w ramach dostępnej technologii

 Pakiet AERO FIRST CLASS  30 GB za 30 zł

 • Brak CAPTCHA
 • Brak przerywania sesji
 • Pakiet danych 30 GB
 • Ważność pakietu aż do 30 dni
 • Maksymalna prędkość (przepływność) transmisji danych w pakiecie - bez ograniczeń w ramach dostępnej technologii

W ramach usługi NOWE PAKIETY AERO możesz zakupić następujące pakiety:

PAKIET ZEN 70 GB za 50 zł

 • Brak CAPTCHA

 • Brak przerywania sesji

 • Pakiet danych 70 GB

 • Ważność pakietu do 30 dni

 • Maksymalna prędkość (przepływność) transmisji danych w pakiecie – do 5 Mb/s

PAKIET YOGA  70 GB za 30 zł

 • Brak CAPTCHA

 • Brak przerywania sesji

 • Pakiet danych 70 GB

 • Ważność pakietu do 30 dni

 • Maksymalna prędkość (przepływność) transmisji danych w pakiecie – do 1 Mb/s

PAKIET FLEX 70 GB za 10 zł

 • Brak CAPTCHA

 • Brak przerywania sesji

 • Pakiet danych 70 GB

 • Ważność pakietu do 30 dni

 • Maksymalna prędkość (przepływność) transmisji danych w pakiecie – do 512 kb/s

Płatności za oferowane przez nas Pakiety obsługuje Dotpay .

Możesz również dokonać płatności kartą lub BLIKiem.

PAKIETY WYSOKICH LOTÓW

Pakiet Aero Economy 500 MB jest ważny 30 dni bądź do momentu zużycia Transferu Danych 500 MB.

Pakiet Aero Premium 3 GB jest ważny 30 dni bądź do momentu zużycia Transferu Danych 3 GB.

Pakiet Aero First Class 30 GB jest ważny 30 dni bądź do momentu zużycia Transferu Danych 30 GB.

 

W przypadku zużycia Transferu Danych w Pakietach Wysokich Lotów przed upływem Okresu Ważności Pakietu, na Karcie SIM zostaje wznowiona oferta Bezpłatnego Dostępu do Internetu z mechanizmem CAPTCHA oraz przerywaniem sesji.

Niezużyta ilość transmisji danych przepada bez możliwości połączenia jej z kolejnym wykupionym Pakietem Danych.

Aktualny stan zużycia Pakietu Danych można sprawdzić w E-BOK, dostępnym pod adresem https://moje.aero2.pl

Jednocześnie w menu „Moje Pakiety – Wykorzystane pakiety” jest dostępna lista zakończonych pakietów.

Każdorazowo po zużyciu Pakietu Danych, na wskazany w https://moje.aero2.pl adres e-mail zostaje wysłane powiadomienie o zużyciu danych i zakończeniu ważności Pakietu, a na Karcie SIM przywrócony zostaje Bezpłatny Dostęp do Internetu z mechanizmem CAPTCHA oraz przerywaniem sesji.

Kolejne pakiety możesz dokupywać bez względu na Okres Ważności bieżącego pakietu. Po zużyciu aktywnego Pakietu, kolejny wykupiony Pakiet zostanie automatycznie aktywowany.

Możesz posiadać maksymalnie 5 pakietów. Jeden z nich będzie aktywny, a pozostałe cztery będą miały status „oczekujące”. Możesz dowolnie zmieniać kolejność aktywacji pakietów zarówno w trakcie składania zamówienia w http://sklep.aero2.pl, jak również po zakupie w moje.aero2.pl.

Można dokonać jednoczesnego zakupu pakietu z Usługi PAKIETY AERO i NOWE PAKIETY AERO.

Okresy ważności oraz wielkości Pakietu Danych nie sumują się, każdy pakiet rozliczany jest osobno.

Aby móc skorzystać z oferowanych przez nas Usług należy spełnić poniższe warunki:

 1. posiadać aktywną Kartę SIM Aero2 wraz z urządzeniem końcowym;

 2. potwierdzić swoje dane podczas pierwszego zakupu pakietu danych zgodnie z instrukcjami zawartymi na stronie internetowej http://sklep.aero2.pl

 3. wyrazić dobrowolną zgodę na dostarczanie na wskazany podczas rejestracji adres mailowy treści zmiany warunków Umowy, potwierdzeń zmian Umowy, zawiadomień i oświadczeń;

 4. zakupić Pakiet Danych;

Jako Abonent masz możliwość kontaktu z Biurem Obsługi Klienta za pośrednictwem eBOK http://moje.aero2.pl (formularz kontaktowy dostępny po dokonaniu pierwszego zakupu na stronie http://sklep.aero2.pl), poczty elektronicznej (bok@aero2.pl) lub poczty tradycyjnej (Aero2 Sp. z o.o. Biuro Obsługi Klienta, ul. Warszawska 18, piętro 6, 35-205 Rzeszów).

Obecnie nie ma takiej możliwości. Za każde zamówienie należy dokonać oddzielnej wpłaty wpisując unikalny (przyporządkowany do danej transakcji) numer referencyjny (tytuł przelewu), którego nie można używać podczas kolejnego zakupu pakietów. W związku z czym nie ma możliwości realizacji opłaty za Usługę Pakiety Aero i Nowe Pakiety Aero poprzez stałe zlecenie bankowe.

Instrukcję jak zamówić duplikat Karty SIM znajdziesz tutaj.

Dzięki wprowadzonej opcji „Koszyka” możliwa jest zapłata za kilka pakietów jednym przelewem.

jednej transakcji Abonent może wykupić maksymalnie pięć pakietów, z których jeden będzie aktywny a cztery pozostałe będą posiadać status „oczekujący”.

„Pakiety oczekujące” będą aktywowane automatycznie po wykorzystaniu transferu danych lub upływie Okresu Ważności poprzedniego pakietu, dzięki czemu można zachować ciągłość usługi promocyjnej.