Piotr Janik


Członek Zarządu

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ukończył kierunek Finanse i Bankowość ze specjalnością Bankowość Inwestycyjna.

Piotr Janik posiada rozległe doświadczenie w zakresie finansów oraz analiz. W toku swojej kariery zawodowej zajmował stanowiska kierownicze w obszarze doradztwa strategicznego oraz analiz finansowych i inwestycyjnych.

Swoją karierę rozpoczął w butiku inwestycyjnym OSTC, następnie w Domu Inwestycyjnym BRE Banku S.A. gdzie zajmował się analizą inwestycyjną spółek informatycznych notowanych na GPW. Przez wiele lat związany był z Grupą finansową KBC, gdzie początkowo zajmował się analizą inwestycyjną spółek informatycznych, mediowych oraz telekomunikacyjnych z państw Europy Środkowo-Wschodniej, a następnie objął stanowiska Dyrektora Departamentu Analiz spółek z tej części Europy.

Zasiadał w Radzie Nadzorczej Netmedia S.A., jako Członek Rady powołany z rekomendacji akcjonariuszy finansowych spółki. W toku swojej kariery zawodowej zdobył szeroką wiedzę dotyczącą finansów oraz strategii spółek telekomunikacyjnych. Współuczestniczył w pozyskaniu finansowania wielu podmiotów.


Anna Miller-Pytlak


Członek Zarządu

Absolwentka Wydziału Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej. Ukończyła także podyplomowe studia European MBA w Akademii Leona Koźmińskiego realizowane wspólnie z University of Bradford.

Przez wiele lat związana była zawodowo z Grupą Netia, gdzie rozpoczęła pracę jako analityk finansowy, a następnie została managerem odpowiedzialnym za rachunkowość zarządczą. Zdobywała również doświadczenie w spółkach CenterNet S.A. oraz Cyfrowy Polsat. Od września 2010 r. pełniła funkcję Członka Zarządu – Dyrektora Finansowego w spółce SFERIA S.A., następnie w lipcu 2012 roku została Prezesem Zarządu w SFERIA S.A.

Od 2016 r. pełni funkcję Członka Zarządu w spółce Aero2 Sp. z o.o., a od 2018 r. Dyrektora Departamentu Raportowania i Kontroli Finansowej w Cyfrowym Polsacie.


Dariusz Trzeciak


Członek Zarządu

Ukończył czteroletnie studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowe Studia Zarządzania Biznesem Międzynarodowym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, oraz Wydział Prawa i Administracji i Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego.

W przeszłości sprawował funkcje kierownicze oraz nadzorcze w wielu spółkach, w tym funkcję Prezesa Zarządu w spółkach Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Polisa Życie S.A., Sferia S.A., IT Polpager S.A.

Obecnie pełni funkcje: Członka Zarządu Sferia S.A. oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Muzo FM Sp. z o.o. (dawniej: Radio PIN). Członek organów wybieralnych w organizacjach branżowych i izbach gospodarczych.