Pytania

Bezpłatny Dostępu do Internetu (BDI) udostępniany przez Polkomtel Sp. z o.o. mogą zamówić osoby pełnoletnie, legitymujące się ważnym dokumentem tożsamości. Każda osoba zgodnie z Regulaminem może posiadać jedną kartę SIM.

Prosimy zapoznać się z informacjami o BDI dostępnymi w zakładce BDI, Regulaminem Bezpłatnego Dostępu do Internetu, a także sprawdzić mapę zasięgu.

 • Zapoznaj się z Regulaminem Bezpłatnego Dostępu do Internetu oraz mapą zasięgu
 • Złóż zamówienie na kartę SIM (kliknij aby zapoznać się z zasadami). Aktualnie realizacja zamówienia odbywa się w ciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania kompletnych dokumentów.
Informujemy, że ze względów organizacyjnych nie ma możliwości osobistego odbioru kart SIM.

Informujemy, że aktualnie wysyłamy zamówione karty SIM BDI w ciągu 14 dni roboczych, pod warunkiem poprawnie wypełnionych i przekazanych  dokumentów do Polkomtel Sp. z o.o. Wysłanie karty SIM BDI jest potwierdzane wiadomością mailową.

Jeżeli mimo upływu terminu, nie otrzymasz maila informacyjnego, prosimy o kontakt pod adresem bok@aero2.pl

 

Pamiętaj, że komplet dokumentów należy przesłać na adres e-mail: dokumenty@aero2.pl lub pocztą tradycyjną na adres Biura Obsługi Klienta: 
Polkomtel Sp. z o.o.
ul. Warszawska 18
35-205 Rzeszów

Informujemy, że zgodnie z zasadami ponowna wysyłka karty SIM odbywa się na koszt Korzystającego, prosimy o wpłatę opłaty kurierskiej w wysokości 14 zł na konto o numerze:

57 1240 6292 1111 0010 9015 8420

W tytule przelewu podaj Imię i nazwisko numer PESEL. Skan opłaty prześlij na: dokumenty@aero2.pl w temacie wpisz Ponowna wysyłka i nr PESEL a w treści maila adres, pod który ma zostać wysłana karta SIM.

Zgodnie z nowymi zasadami, po rejestracji on-line każdy zainteresowany otrzymuje maila z linkiem w celu potwierdzenia zamówienia. W momencie gdy e-mail nie doszedł lub zainteresowany go nie potwierdził w ciągu 24h, link nie jest aktywny. Niepotwierdzone zamówienie jest po 24h kasowane i można w systemie zarejestrować się ponownie. Dopiero po potwierdzeniu zamówienia, wysyłany jest kolejny e-maila z instrukcją i Wnioskiem do wydruku.

Rejestrując zamówienie w trybie on-line należy podać poprawny adres mailowy w celu uniknięcia niepotrzebnego oczekiwania.

Reklamacja może zostać złożona  w przypadku braku realizacji wysyłki karty SIM BDI w terminie 14 dni od dnia dostarczenia na adres korespondencyjny Operatora kompletu wymaganych dokumentów, zgodnie z zasadami dostępnymi tutaj.

 

Prosimy mieć na względzie, że doręczenie przesyłki przez kuriera lub zawiadomienia o próbie jej doręczenia powinno nastąpić w ciągu 14 dni od dnia nadania, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

Reklamację należy wysłać na adres bok@aero2.pl , w tytule proszę napisać: reklamacja BDI. W treści korespondencji prosimy podać imię i nazwisko oraz numer PESEL, opis przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem, w szczególności prosimy podać:

 

 • datę rejestracji Zamówienia na stronie aero2.pl,
 • datę wysłania dokumentów i adres na jaki zostały wysłane,
 • potwierdzenie wpłaty depozytu i opłaty za wysyłkę. 

 

Polkomtel Sp. z o.o. do Bezpłatnego Dostępu do Internetu udostępnia pełnowymiarowe karty SIM w wersji pozwalającej na składanie lub rozkładanie tak, aby otrzymać rozmiar micro lub nano.

Karta Aero2

Interaktywną mapę zasięgu znajdziesz tutaj.

Parametry Bezpłatnego Dostępu do sieci Internet:

 • pasma 900 MHz lub 2600MHz,
 • technologia HSPA+ (900 MHz) lub LTE (2600MHz),
 • prędkość transmisji danych dla każdego Korzystającego jest na poziomie nie większym niż 512 kb/s
 • każdorazowe nieprzerwane i bezpłatne połączenie z siecią Internet nie przekracza jednorazowo 60 minut licząc od momentu nawiązania takiego połączenia

Podane powyżej parametry Bezpłatnego Dostępu do Internetu zależą od liczby Korzystających i tego w jaki sposób użytkują karty SIM BDI.

Urządzenia telekomunikacyjne współpracujące z kartą SIM Bezpłatnego Dostępu do Internetu oferowanego przez Polkomtel Sp. z o.o. muszą obsługiwać UMTS900 i/lub LTE2600.
Zgodnie z zapisami w Regulaminie Bezpłatnego Dostępu do Internetu urządzenie telekomunikacyjne umożliwiające za pośrednictwem karty SIM korzystanie z Bezpłatnego Dostępu do Internetu to terminal kategorii 10, obsługujący transmisję danych w technologii HSPA+ w paśmie 900 MHz (pasmo 8) lub kategorii 3 obsługujący transmisję danych w technologii LTE. 

Korzystam z BDI

Mechanizm CAPTCHA po rozwiązaniu zadania przypisuje karcie SIM z której korzystasz pewną pulę czasu (60 minut). Jeśli w trakcie tego czasu zostanie aktywowany Pakiet Aero, pula czasu przydzielona po przepisaniu kodu captcha zostaje wstrzymana. Pozostały do wykorzystania czas zostanie rozliczony po Zużyciu Pakietu Danych.

Np. Jeśli przed aktywowaniem Pakietu Danych korzystałeś z Bezpłatnego Dostępu do Internetu przez 25 minut (czas od chwili wpisania ostatniego kodu CAPTCHA), pozostałe 35 minut z przydzielonej puli czasu zostanie rozliczone po Zużyciu Pakietu Danych.

Jeżeli pomimo wykonania konfiguracji karty zgodnie ze wskazówkami i instrukcjami dotyczącymi zalogowania się do BDI, dostępnymi tutaj, nie udało się nawiązać połączenia lub jeśli karta wcześniej działała i nagle przestała, kartę SIM można przesłać do naszego Biura Obsługi zgodnie ze wskazówkami podanymi na tej stronie.

Uwaga: Jeżeli okaże się, że otrzymana Karta SIM jest uszkodzona lub zniszczona z winy Korzystającego, wówczas zgodnie z Regulaminem BDI zostanie on poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej o konieczności wpłacenia Depozytu za Duplikat karty SIM, a także opłaty w wysokości 14 zł za nadanie przesyłki kurierskiej.

Więcej informacji na temat uzyskania duplikatu karty SIM znajdziesz tutaj.

Informujemy, że nie ma możliwości przepisania karty na inną osobę.

W celu uzyskania nowej Karty SIM BDI w przypadku jej uszkodzenia, zniszczenia lub utraty przez Korzystającego należy:

 • wypełnij Zamówienie – wydanie duplikatu Karty SIM BDI 
 • wpłać Depozyt w wysokości 20 zł na konto Polkomtel Sp. z o.o. - 49 1240 6292 1111 0010 9015 8273 , w tytule przelewu napisz - "DUPLIKAT PESEL" oraz wnieś opłatę za wysyłkę kurierską w wysokości 14 zł na konto Polkomtel Sp. z o.o. - 57 1240 6292 1111 0010 9015 8420,
 • Potwierdzenie wpłat prosimy przesłać na adres dokumenty@aero2.pl w temacie pisząc: DUPLIKAT KARTY SIM PESEL.
 • pracownik BOK poinformuje mailowo o terminie wysyłki kurierskiej duplikatu Karty SIM.

Uwaga:

Dane Korzystającego podane w Zamówieniu – wydanie duplikatu karty SIM BDI muszą być zgodne z pierwotnie złożonym i podpisanym przez Korzystającego Zamówieniem na Bezpłatny Dostęp do Internetu. 

Zgodnie z punktem 8.6 Regulaminu BDI Korzystający może wystąpić o wydanie duplikatu tylko dwukrotnie w Okresie Bezpłatnego Dostępu do Internetu.

 

Przypominamy również, że zgodnie z punktem 6.3 Regulaminu BDI Korzystający jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania BOK o utracie, uszkodzeniu lub kradzieży karty SIM.

Przypominamy również, że zgodnie z punktem 6.3 Regulaminu BDI Korzystający jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania BOK o utracie, uszkodzeniu lub kradzieży karty SIM.W celu uzyskania nowej Karty SIM Aero2 BDI w przypadku jej uszkodzenia, zniszczenia lub utraty przez Korzystającego należy:

·                    wypełnij Zamówienie – wydanie duplikatu Karty SIM Aero2 BDI[Kinga Tyt1] 

·                    wpłać Depozyt w wysokości 20 zł na konto Aero 2 - 24 1680 1248 0000 3000 1872 7122 , w tytule przelewu napisz - "DUPLIKAT PESEL" oraz wnieś opłatę za wysyłkę pocztową w wysokości 7zł na konto Aero 2 - 74 1680 1248 0000 3000 2077 9227,

·                    Zamówienie i potwierdzenie wpłat prosimy przesłać na adres dokumenty@aero2.pl w temacie pisząc: DUPLIKAT KARTY SIM PESEL.

·                    pracownik BOK poinformuje mailowo o terminie wysyłki listem poleconym duplikatu Karty SIM Aero2.

Uwaga:

Dane Korzystającego podane w Zamówieniu – wydanie duplikatu karty SIM Aero2 BDI muszą być zgodne z pierwotnie złożonym i podpisanym przez Korzystającego Zamówieniem na Bezpłatny Dostęp do Internetu. 

Zgodnie z punktem 8.5 Regulaminu BDI Korzystający może wystąpić o wydanie duplikatu tylko dwukrotnie w Okresie Bezpłatnego Dostępu do Internetu.


 [Kinga Tyt1]W tym miejscu powinno być przekierowanie do pliku: „Zamówienie – wydanie duplikatu Karty SIM Aero2”

W celu uzyskania nowej Karty SIM Aero2 BDI w przypadku jej uszkodzenia, zniszczenia lub utraty przez Korzystającego należy:

 • wypełnij Zamówienie – wydanie duplikatu Karty SIM Aero2 BDI[Kinga Tyt1] 
 • wpłać Depozyt w wysokości 20 zł na konto Aero 2 - 24 1680 1248 0000 3000 1872 7122 , w tytule przelewu napisz - "DUPLIKAT PESEL" oraz wnieś opłatę za wysyłkę pocztową w wysokości 7zł na konto Aero 2 - 74 1680 1248 0000 3000 2077 9227,
 • Zamówienie i potwierdzenie wpłat prosimy przesłać na adres dokumenty@aero2.pl w temacie pisząc: DUPLIKAT KARTY SIM PESEL.
 • pracownik BOK poinformuje mailowo o terminie wysyłki listem poleconym duplikatu Karty SIM Aero2.

Uwaga:

Dane Korzystającego podane w Zamówieniu – wydanie duplikatu karty SIM Aero2 BDI muszą być zgodne z pierwotnie złożonym i podpisanym przez Korzystającego Zamówieniem na Bezpłatny Dostęp do Internetu. 

Zgodnie z punktem 8.5 Regulaminu BDI Korzystający może wystąpić o wydanie duplikatu tylko dwukrotnie w Okresie Bezpłatnego Dostępu do Internetu.


Informujemy, że zgodnie z Regulaminem BDI (ust. 6.4) Korzystający jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania BOK o zmianie danych. Prosimy o wypełnienie dokumentu Zmiana danych Korzystającego i przesłanie ich na dokumenty@aero2.pl w temacie napisz ZMIANA DANYCH.

Korzystający zgodnie z Regulaminem Bezpłatnego Dostępu do Internetu może przekazać Polkomtel Sp. z o.o. opinie i wnioski dotyczące działania Bezpłatnego Dostępu do Internetu.

Opinie i wnioski należy wysłać na adres bok@aero2.pl w tytule proszę napisać: opinia BDI

W celu uzyskania zwrotu wpłaconego Depozytu należy:

 • wypełnić formularz zwrotu Depozytu (pobierz plik PDF)
 • dostarczyć osobiście lub wysłać (przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru) na adres Biura Obsługi Klienta: Polkomtel Sp. z o.o. ul. Warszawska 18, 35-205 Rzeszów Kartę SIM BDI wraz z obudową (adapterem, na którym nadrukowany jest PIN i PUK) oraz oryginał wypełnionego i własnoręcznie podpisanego formularza zwrotu Depozytu. Na kopercie należy umieścić dopisek: „BDI ZWROT KARTY”.

Zwrot Depozytu nastąpi zgodnie pkt. 8.2 Regulaminu BDI, tj. w ciągu 30 dni od otrzymania przez Polkomtel Sp. z o.o. Karty SIM BDI i formularza zwrotu Depozytu. Informujemy, że kwota zwróconego Depozytu zostanie pomniejszona o koszt przelewu, który wynosi 0,07 zł. 

Uwaga:

 • Polkomtel Sp. z o.o. realizuje zwrot Depozytu tylko na konto Bankowe Korzystającego podane w formularzu zwrotu Depozytu.
 • Zwrot Karty SIM BDI (tylko chipa), bez obudowy (adaptera) nie upoważnia do zwrotu Depozytu.

Polkomtel Sp. z o.o. informuje, że korzystanie z Bezpłatnego Dostępu do Internetu przez osoby fizyczne nie podlega obowiązkowi składania PIT-8C, ponieważ jednorazowa sesja połączenia z Internetem nie jest dłuższa niż 60 min, co oznacza, że wartość tego świadczenia nie przekracza kwoty zwolnionej z opodatkowania.

Korzystający może zrzec się z prawa do korzystania z Bezpłatnego Dostępu do Internetu informując o tym Biuro Obsługi Klienta. Rezygnacja jest równoznaczna z dezaktywacją karty SIM. Jeżeli Korzystający odeśle Operatorowi kartę SIM wraz z adapterem oraz formularzem zwrotu Depozytu, wówczas uzyska zwrot wpłaconego Depozytu.

Mechanizm CAPTCHA (Completely Automated Public 'Turing test' to tell Computers and Humans Apart) to automatyczny system do rozróżniania, czy z komputera korzysta człowiek czy automat. Jest on powszechnie przyjęty i używany przez serwisy www, formularze, fora i inne usługi internetowe.

Bezpłatny Dostęp do Internetu, ze względu na brak komercyjnego charakteru, jest unikalnym rozwiązaniem stymulującym rozwój społeczeństwa informacyjnego.  Mechanizm CAPTCHA  kontroluje czas trwania bezpłatnego połączenia z siecią Internet, tak aby nie przekraczało jednorazowo 60 minut licząc od momentu nawiązania takiego połączenia. Po upływie 60 minut połączenia, sesja zostanie rozłączona. Aby ponownie uzyskać dostęp do Internetu należy rozwiązać kod CAPTCHA. Wdrożenie związane jest z rosnącym zainteresowaniem BDI i ma na celu ograniczenie niestandardowych działań, które wykorzystuje część Korzystających i potwierdzenia, że z BDI korzysta człowiek, a nie maszyna. Intensywne użytkowanie BDI przez część Korzystających bardzo utrudnia korzystanie innym użytkownikom, przestrzegającym Regulaminu BDI.

Mamy nadzieję, że wprowadzone zmiany uczynią BDI bardziej powszechnym, w szczególności wśród osób wykluczonych cyfrowo, nie mających innej formy dostępu do Internetu, które karty SIM BDI używają jako dostęp do wiadomości i poczty, czy przeglądania stron www.


- tylko 8 znaków alfanumerycznych

- brak spacji i łatek / kleksów

- większe kody

 • Aby uzyskać połączenie z siecią Internet uruchom dowolną przeglądarkę internetową.
 • Zostaniesz przekierowany na stronę z komunikatem „Aby odblokować Bezpłatny Dostęp do Internetu Kliknij tutaj”:
 • Kliknij w link „Kliknij tutaj”.
 • Po kliknięciu pojawi się kod do przepisania. Przepisz go i naciśnij przycisk „Sprawdź”. Jeżeli kod jest nieczytelny kliknij ikonę „odśwież”. Jeżeli wprowadziłeś błędny kod otrzymasz komunikat „Niepoprawna odpowiedź” oraz nowy kod. Przepisz go i naciśnij przycisk „Sprawdź”.
 • Po wprowadzeniu poprawnego kodu pojawi się potwierdzenie aktywacji połączenia.
 • Masz 60 minut darmowego dostępu do Internetu.

Mechanizm CAPTCHA będzie kontrolował czas trwania bezpłatnego połączenia z siecią Internet, tak aby nie przekraczało jednorazowo 60 minut licząc od momentu nawiązania takiego połączenia. Po upływie 60 minut połączenia, sesja zostanie rozłączona. Aby ponownie uzyskać dostęp do Internetu należy znowu skorzystać z kodu CAPTCHA.

 • Na obrazku widzimy kod do przepisania.
 • Kodem mogą być zarówno litery jak i cyfry.
 • Aby rozwiązać kod CAPTCHA należy przepisać znaki widoczne na obrazku do pola znajdującego się poniżej, a następnie użyć przycisku "Sprawdź".
 • Ikonki które znajdują się z prawej strony na dole pomogą odświeżyć kod, jeśli nie jest czytelny lub pomogą rozwiązać kod CAPTCHA.

 to ikona „odśwież” służąca do pokazania nowego kodu; użyj jej jeśli nie możesz odczytać wyrazów lub są zbyt niewyraźne aby wpisać poprawnie kod.

Tak.

W tym celu Korzystający z Bezpłatnego Dostępu do Internetu, który jest osobą niepełnosprawną z dysfunkcją wzroku powinien przesłać  e-mail na adres wzrok@aero2.pl podając:

 1. Imię i nazwisko, numer PESEL, nr karty SIM oraz skan jednego z poniższych dokumentów:
  1. ważne orzeczenie potwierdzające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku, wydane przez zespół orzekający o stopniu niepełnosprawności, na podstawie przepisów prawa polskiego – skan orzeczenia;
  2. Legitymacja Polskiego Związku Niewidomych stwierdzająca znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku – skan legitymacji;
  3. ważna legitymacja wydana przez właściwy organ, dokumentująca znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku zgodnie ze wzorem określonym przez Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej – skan legitymacji.

Uwaga: sprawdzamy zgodność danych w dokumencie z danymi, które Korzystający podał we wniosku o wydanie karty SIM BDI.

Nie.

Mechanizm CAPTCHA po rozwiązaniu zadania przypisuje karcie SIM z której korzystasz pewną pulę czasu (60 minut). Ta pula czasu może zostać wykorzystana w jednym połączeniu z siecią lub w wielu połączeniach.

Jeśli nie potrafisz odczytać kodu CAPTCHA wykonaj jedną z poniższych operacji:

 • Powiększ stronę WWW (w zależności od przeglądarki istnieje wiele różnych sposobów na wykonanie tej operacji)
 • Kliknij ikonkę „odśwież”, spowoduje to wyświetlenie nowego obrazka (nowego kodu do wprowadzenia)

Nie.

Wprowadzenie kodu CAPTCHA dodaje pulę czasu (60 minut) tylko w sytuacji, gdy poprzednia pula została w całości wykorzystana.

W przypadku, gdy nie możesz połączyć się ze stroną http://bdi.free.aero2.net.pl:8080, aby odblokować dostęp do BDI, to sprawdź czy w konfiguracji połączenia sieciowego lub w konfiguracji routera nie masz wpisanych adresów zewnętrznych serwerów DNS (w szczególności serwerów nie należących do Polkomtel Sp. z o.o.). Adresy serwerów DNS otrzymasz dynamicznie w momencie nawiązania połączenia i nie ma potrzeby ich konfigurować ręcznie.

Jeśli korzystasz z przeglądarki, aplikacji lub funkcjonalności przyspieszającej pobieranie stron WWW (np. aplikacja Opera Max, Opera Mini „Ogranicz ilość danych” w przeglądarce Chrome), to wyłącz ją i spróbuj ponownie połączyć się ze stroną, aby wyświetlić kod CAPTCHA.

 

Pamiętaj, że ze stroną http://bdi.free.aero2.net.pl:8080, można się połączyć jedynie w sytuacji, gdy nie autoryzowałeś jeszcze dostępu do Bezpłatnego Dostępu do Internetu.


Jeśli wystąpił problem w wyświetlaniu kodu CAPTCHA za pośrednictwem przeglądarki Firefox – prosimy spróbować wyłączyć na chwilę Safe Browsing (Narzędzia / Opcje / Bezpieczeństwo, odznaczyć opcje: „Blokuj witryny zgłoszone jako stwarzające zagrożenie” oraz „Blokuj witryny zgłoszone jako próby oszustwa internetowego”), zrestartować przeglądarkę i sprawdzić, czy problem ustąpił.


Jeśli mimo wszystko problem nie ustąpił  prosimy o kontakt z BOK (bok@aero2.pl), w treści korespondencji prosimy o podanie urządzenia z jakiego korzystasz oraz nazwy i wersji używanej przeglądarki.

Sprawdź, czy nie korzystasz z przeglądarki, aplikacji lub funkcjonalności przyspieszającej pobieranie stron WWW (np. aplikacja Opera Max, Opera Mini „Ogranicz ilość danych” w przeglądarce Chrome). Jeśli tak to wyłącz ją i spróbuj ponownie.

Nie jest prawdą, że CAPTCHA jest niezgodna z Regulaminem BDI. Wręcz odwrotnie, prawo do wprowadzenia CAPTCHA zawarte jest w pkt. 7.5 Regulaminu. Dodatkowo CAPTCHA służy realizacji wynikającego z decyzji Prezesa UKE postanowienia 7.2 Regulaminu.

Obecny Regulamin BDI nie wymagał zmiany. Polkomtel Sp. z o.o. ceni sobie prywatność Użytkowników i nie wysyła do nich niezamówionej korespondencji. Informowaliśmy publicznie o zamiarze wprowadzenia CAPTCHA. O jej wprowadzeniu wraz ze wskazówkami dla użytkowników, poinformowaliśmy dzień wcześniej na naszej stronie internetowej oraz na fanpage na FB. Mechanizmy CAPTCHA są obecnie w szerokim stopniu używane na wielu stronach internetowych. Systematycznie uzupełniamy informacje na ten temat oraz odpowiadamy na zapytania użytkowników. Użytkownicy, którzy po raz pierwszy zobaczyli CAPTCHA otrzymali równocześnie na tej samej stronie prostą pomoc jak sobie z tym mechanizmem radzić.

Korzystam z pakietów

Usługa PAKIETY AERO dostępna jest dla wszystkich osób posiadających aktywną Kartę SIM Bezpłatnego Dostępu do Internetu.

Pakiety Aero umożliwiają korzystanie z Internetu bez przerywania sesji (brak kodów CAPTCHA).

W ramach oferowanych Pakietów Aero możesz mieć aż 70 GB danych do wykorzystania, bez ograniczeń prędkości w ramach dostępnej technologii.

Posiadając Kartę SIM BDI można zakupić następujące pakiety:

 

Pakiet 3 GB za 5 zł

 • Brak CAPTCHA
 • Brak przerywania sesji
 • Ważność pakietu: 30 dni lub do momentu zużycia danych, w zależności, która z tych okoliczności zaistnieje pierwsza
 • Brak ograniczeń prędkości w ramach dostępnej technologii

Pakiet 7 GB za 10 zł

 • Brak CAPTCHA
 • Brak przerywania sesji
 • Ważność pakietu: 30 dni lub do momentu zużycia danych, w zależności, która z tych okoliczności zaistnieje pierwsza
 • Brak ograniczeń prędkości w ramach dostępnej technologii

Pakiet 30 GB za 30 zł

 • Brak CAPTCHA
 • Brak przerywania sesji
 • Ważność pakietu: 30 dni lub do momentu zużycia danych, w zależności, która z tych okoliczności zaistnieje pierwsza
 • Brak ograniczeń prędkości w ramach dostępnej technologii

Pakiet 70 GB za 50 zł

 • Brak CAPTCHA
 • Brak przerywania sesji
 • Ważność pakietu: 30 dni lub do momentu zużycia danych, w zależności, która z tych okoliczności zaistnieje pierwsza
 • Brak ograniczeń prędkości w ramach dostępnej technologii

Płatności za oferowane przez nas Pakiety obsługuje Dotpay .

Możesz również dokonać płatności kartą lub BLIKiem.

Oferowane Pakiety Aero ważne są 30 dni lub do momentu zużycia danych.

W przypadku zużycia danych przed Upływem Okresu Ważności Pakietu, na karcie SIM zostaje wznowiony Bezpłatny Dostęp do Internetu z mechanizmem CAPTCHA oraz przerywaniem sesji.

Niezużyta ilość transmisji danych przepada bez możliwości połączenia jej z kolejnym wykupionym Pakietem Danych.

Aktualny stan zużycia Pakietu Danych można sprawdzić w E-BOK, dostępnym pod adresem https://moje.aero2.pl

Jednocześnie w menu „Moje Pakiety – Wykorzystane pakiety” jest dostępna lista zakończonych pakietów.

Każdorazowo po zużyciu Pakietu Danych, na wskazany w https://moje.aero2.pl adres e-mail zostaje wysłane powiadomienie o zużyciu danych i zakończeniu ważności Pakietu, a na Karcie SIM przywrócony zostaje Bezpłatny Dostęp do Internetu z mechanizmem CAPTCHA oraz przerywaniem sesji.

Kolejne pakiety możesz dokupywać bez względu na Okres Ważności bieżącego pakietu. Po zużyciu aktywnego Pakietu, kolejny wykupiony Pakiet zostanie automatycznie aktywowany.

Możesz posiadać maksymalnie 5 pakietów. Jeden z nich będzie aktywny, a pozostałe cztery będą miały status „oczekujące”. Możesz dowolnie zmieniać kolejność aktywacji pakietów zarówno w trakcie składania zamówienia w http://sklep.aero2.pl, jak również po zakupie w moje.aero2.pl.

Okresy ważności oraz wielkości Pakietu Danych nie sumują się, każdy pakiet rozliczany jest osobno.

Aby móc skorzystać z Usługi PAKIETY AERO  należy spełnić poniższe warunki:

 1. posiadać aktywną Kartę SIM wraz z urządzeniem końcowym;
 2. potwierdzić swoje dane podczas pierwszego zakupu pakietu danych zgodnie z instrukcjami zawartymi na stronie internetowej http://sklep.aero2.pl
 3. wyrazić dobrowolną zgodę na dostarczanie na wskazany podczas rejestracji adres mailowy treści zmiany warunków Umowy, potwierdzeń zmian Umowy, zawiadomień i oświadczeń;
 4. zakupić Pakiet Danych;

Jako Abonent masz możliwość kontaktu z Biurem Obsługi Klienta poprzez:

 • eBOK http://moje.aero2.pl (formularz kontaktowy dostępny po dokonaniu pierwszego zakupu na stronie http://sklep.aero2.pl), 
 • telefonicznie pod numer 720 00 7722 (koszt według taryfy operatora)
 • e-mail: bok@aero2.pl
 • listownie na adres do korespondencji: Polkomtel Sp. z o.o. Biuro Obsługi Klienta, ul. Warszawska 18, 35-205 Rzeszów.
Obecnie nie ma takiej możliwości. Za każde zamówienie należy dokonać oddzielnej wpłaty wpisując unikalny (przyporządkowany do danej transakcji) numer referencyjny (tytuł przelewu), którego nie można używać podczas kolejnego zakupu pakietów. W związku z czym nie ma możliwości realizacji opłaty za Usługę Pakiety Aero poprzez stałe zlecenie bankowe.

Instrukcję jak zamówić duplikat Karty SIM znajdziesz tutaj.

Dzięki wprowadzonej opcji „Koszyka” możliwa jest zapłata za kilka pakietów jednym przelewem.

jednej transakcji Abonent może wykupić maksymalnie pięć pakietów, z których jeden będzie aktywny a cztery pozostałe będą posiadać status „oczekujący”.

„Pakiety oczekujące” będą aktywowane automatycznie po wykorzystaniu transferu danych lub upływie Okresu Ważności poprzedniego pakietu, dzięki czemu można zachować ciągłość usługi promocyjnej.

"Pakiety oczekujące" będą aktywowane automatycznie po wykorzystaniu transferu danych lub upływie Okresu Ważności poprzedniego pakietu.

Pytania o bezpieczeństwo

Systematyczna aktualizacja oprogramowania, silne hasła, rozwaga i odpowiednie ustawienia prywatności to według ekspertów najważniejsze zasady bezpiecznego korzystania z wielu funkcjonalności w sieci.

Nieuprawnione działania w sieci są obecnie - niestety - naturalnym elementem świata technologii, a wiele firm i instytucji w Polsce staje się celem ataków teleinformatycznych. Dlatego apelujemy o stałą szczególną ostrożność podczas aktywności w serwisach internetowych, włączając w to portale społecznościowe i sklepy internetowe.

Apelujemy o natychmiastowe zgłaszanie niepokojących lub niestandardowych zdarzeń do właściwych instytucji, takich jak Policja, Prokuratura, UODO oraz CERT Polska, a w przypadkach dotyczących serwisów Polkomtel o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta.

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem bezpiecznych zachowań w sieci, opublikowanym przez NASK w ramach kampanii STÓJ. POMYŚL. POŁĄCZ, która jest polską wersją międzynarodowej kampanii STOP. THINK. CONNECT.™, mającej na celu zwiększanie poziomu świadomości społecznej i promowanie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni https://stojpomyslpolacz.pl/ftp/stc/spp_dobre_praktyki.pdf

Jednocześnie apelujemy o stałą szczególną ostrożność podczas aktywności w serwisach internetowych, włączając w to portale społecznościowe. Dane osobowe są stałym celem zainteresowania zarówno różnych firm handlowych, które potem usiłują nam oferować swoje usługi i produkty, jak i cyberprzestępców. Dlatego tak istotne jest sprawdzanie nadawców wiadomości, które otrzymujemy i bardzo ostrożne wybieranie tego, w jaki link klikniemy, np. w przesłanym nam e-mailu lub SMS. Dane mogą także umożliwiać np. tworzenie fałszywej tożsamości i podszywanie się pod dostawcę usług dla danej osoby lub też wymuszać kliknięcie linku i np. zawirusowanie naszego komputera czy telefonu. Apelujemy o natychmiastowe zgłaszanie niepokojących lub niestandardowych zdarzeń do właściwych instytucji, takich jak Policja, Prokuratura, UODO oraz CERT Polska, a także o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta.