Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta:

bok@aero2.pl

Wiadomości e-mail przesyłane do Aero 2 wraz z załącznikami nie mogą przekraczać 2MB. Serwer pocztowy automatycznie odrzuca większe wiadomości.
Biuro Obsługi Klienta pracuje w dni robocze od 8:00 do 17:30. Na otrzymane wiadomości e-mail odpowiadamy w kolejności zgłoszeń.

BEZPŁATNY DOSTĘP DO INTERNETU

Jeżeli Twoje zapytanie dotyczy realizacji Zamówienia, w treści podaj swoje imię i nazwisko, numer PESEL, datę złożenia zamówienia, informacje o wpłatach.

Jeżeli posiadasz już kartę SIM Aero2, podaj w treści swoje imię i nazwisko, numer PESEL i numer karty SIM.

Adres do korespondencji:

Aero2 Sp. z o.o.
ul. Warszawska 18, piętro 6
35-205 Rzeszów

(korespondencję prosimy opatrzyć dopiskiem BDI)