Zmiana danych

Jeśli Twoje dane uległy zmianie, w szczególności adres e-mail lub numer telefonu, poinformuj nas o tym.

Wypełnij formularz zmiany danych (plik .pdf do pobrania na dole strony) i prześlij go na adres dokumenty@aero2.pl w temacie wpisując ZMIANA DANYCH PESEL.

Procedura ewentualnego wystawienia duplikatu karty w przypadku jej zgubienia lub zniszczenia, przebiegnie znacznie sprawniej, jeśli będziemy dysponować aktualnymi danymi.

Pobierz formularz