Neutralność sieci

Szacunkowe maksymalne prędkości pobierania i wysyłania danych w ramach usługi dostępu do Internetu w wariancie Pakiety Aero dla poszczególnych technologii sieciowych aktualne na dzień 01.01.2017 r. wynoszą:

TECHNOLOGIAWYSYŁANIE DANYCHPOBIERANIE DANYCH
2G/GSM- GPRS20 kb/s80 kb/s
2G/GSM- EDGE58,4 kb/s233,6 kb/s
3G/UMTS384 kb/s384 kb/s
3G/UMTS- HSPA5,4 Mb/s42 Mb/s
4G/LTE50 Mb/s150 Mb/s
4G/LTE-Advanced50 Mb/s300 Mb/s

Podane prędkości są szacunkowymi wartościami maksymalnymi. Rzeczywista osiągalna prędkość zależy od wielu czynników, w tym od wykorzystywanego Urządzenia telekomunikacyjnego, jego kategorii i oprogramowania, w tym działających aplikacji, wykorzystywanej technologii sieciowej, siły i jakości sygnału radiowego, odległości od stacji bazowej, czynników wpływających na propagację fal radiowych (takich jak uwarunkowania geograficzne, urbanistyczne, atmosferyczne, struktury i tłumienności materiałów budowlanych użytych do konstrukcji budynku), ilości i aktywności innych użytkowników końcowych obsługiwanych przez poszczególne stacje bazowe, rodzaju wykorzystywanej Karty SIM. Na niektórych obszarach Polski dostępne są tylko wybrane technologie sieciowe, a zatem parametry usługi dostępu do Internetu mogą być różne w zależności od miejsca korzystania z tej usługi.