OBOWIĄZUJĄCE

 • KORPORACYJNE

  16 września 2021

  Ogłoszenie Planu połączenia przez Przejęcie pomiędzy Polkomtel Sp. z o.o. oraz Aero 2 sp. z o.o.

  Zarząd spółki Aero 2 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Alei Stanów Zjednoczonych nr 61A, 04-028 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000305767, ogłasza niniejszym poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 500 § 21 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, że w dniu 8 września został uzgodniony, przyjęty i podpisany Plan Połączenia przez Przejęcie pomiędzy Aero 2 Sp. z o.o. i Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Konstruktorskiej 4, 02-673 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000419430 o następującej treści:

  Plan Połączenia >

 • PAKIETY AERO

  18 kwietnia 2021

  Informacja dla Abonentów Pakietów Aero dotycząca odwołania „Cennika promocyjnej telekomunikacyjnej przedpłaconej Usługi PAKIETY AERO oraz Usług dodatkowych” oraz „Cennika promocyjnej telekomunikacyjnej przedpłaconej Usługi NOWE PAKIETY AERO oraz Usług dodatkowych” z dniem 18 kwietnia 2021 r. oraz wprowadzenia z dniem 19 kwietnia 2021 r. nowego Cennika promocyjnej telekomunikacyjnej przedpłaconej Usługi PAKIETY AERO.

  Szczegóły

  29 listopada 2021

  Informacja dla Abonentów Pakietów Aero dotycząca udostępnienia Abonentom Pakietów Aero możliwości kontaktu z Biurem Obsługi Klienta poprzez numer telefonu: 720007722

  Szczegóły

 • BEZPŁATNY DOSTĘP DO INTERNETU

  Na chwilę obecną nie ma żadnego aktualnego komunikatu. Przejdź do komunikatów archiwalnych.