Zwrot depozytu

Każdy Korzystający z BDI ma prawo z niego zrezygnować i otrzymać zwrot wpłaconego Depozytu za kartę SIM BDI.

Warunkiem jest zwrot karty SIM BDI (wraz z adapterem). Polkomtel Sp. z o.o. zwraca Depozyt tylko w formie przelewu na konto bankowe, który zostanie pomniejszony o kwotę 0,07 zł – czyli o koszt przelewu.

Płatność zostanie zrealizowana w ciągu 30 dni od otrzymania przez Polkomtel Sp. z o.o. Karty SIM BDI oraz wypełnionego formularza zwrotu Depozytu. Aby otrzymać zwrot Depozytu należy zwrócić kartę łącznie z obudową (adapter), nie tylko sam chip.

Ikona - wypełnij

Wypełnij czytelnie formularz zwrotu Depozytu
(plik .pdf do pobrania na dole strony)

Ikona - wyślij

Wyślij (przesyłką poleconą) na adres Biura Obsługi Klienta:
Polkomtel Sp. z o.o., ul. Warszawska 18, 35-205 Rzeszów

Kartę SIM BDI wraz z obudową (adapterem, na którym nadrukowany jest PIN i PUK) oraz oryginał wypełnionego i własnoręcznie podpisanego formularza zwrotu Depozytu. Na kopercie należy umieścić dopisek: „BDI ZWROT KARTY”

Polkomtel Sp. z o.o. realizuje zwrot Depozytu tylko na konto bankowe Korzystającego podane w formularzu zwrotu Depozytu.
Zwrot Karty SIM BDI (tylko chipa), bez obudowy (adaptera) nie upoważnia do zwrotu Depozytu.

Pobierz formularz