Zamów duplikat

Ikona - krok 1

Krok 1 - wypełnij zamówienie

Zamówienie – wydanie duplikatu Karty SIM BDI.

Ikona - krok 2

Krok 2 - wpłać depozyt

20 zł za depozyt karty na konto o numerze: 49 1240 6292 1111 0010 9015 8273 w tytule przelewu wpisując nr PESEL
(dla obcokrajowców należy podać nr paszportu)

14 zł za wysyłkę karty na konto o numerze: 57 1240 6292 1111 0010 9015 8420 w tytule przelewu wpisując nr PESEL
(dla obcokrajowców należy podać nr paszportu)

Ikona - krok 3

Krok 3 - prześlij dokumenty

Zamówienie i potwierdzenia wpłaty wyślij na adres dokumenty@aero2.pl w temacie pisząc:
DUPLIKAT KARTY SIM BDI.
Dokumenty możesz również wysłać pocztą tradycyjną na adres do korespondencji:
Polkomtel Sp. z o.o. Biura Obsługi Klienta, ul. Warszawska 18, 35-205 Rzeszów z dopiskiem „DUPLIKAT”.

Ikona - krok 4

Krok 4 - oczekuj na e-mail z datą wysyłki karty

Pracownik BOK poinformuje mailowo o terminie wysyłki duplikatu Karty SIM BDI.
Pamiętaj, że musisz osobiście odebrać przesyłkę. Miej ze sobą dokument tożsamości, który pozwoli kurierowi na weryfikację Twoich danych. Konieczne wówczas będzie podpisanie formularza Zamówienia Wydania Duplikatu Karty SIM BDI w dwóch egzemplarzach, z których jeden pozostanie u Ciebie, a drugi musi być zwrócony kurierowi.

Pobierz formularz