Zamów duplikat

Ikona - krok 1

Krok 1 - wypełnij zamówienie

Zamówienie – wydanie duplikatu Karty SIM BDI.

Przypominamy: przed złożeniem wniosku o wymianę karty SIM sprawdź czy Twój PESEL nie jest zastrzeżony. Szczegóły dostępne na https://www.gov.pl/web/gov/zastrzez-swoj-numer-pesel-lub-cofnij-zastrzezenie.
Od 1 czerwca 2024 r., zgodnie z art. 60c ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, Polkomtel Sp. z o.o. przed wymianą/wydaniem duplikatu karty SIM musi sprawdzić, czy PESEL Abonenta nie jest zastrzeżony w Rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL. W przypadku aktywnego zastrzeżenia PESEL nie będzie możliwa wymiana/wydanie duplikatu karty SIM.

Ikona - krok 2

Krok 2 - wpłać depozyt

20 zł za depozyt karty na konto o numerze: 49 1240 6292 1111 0010 9015 8273 w tytule przelewu wpisując nr PESEL
(dla obcokrajowców należy podać nr paszportu)

14 zł za wysyłkę karty na konto o numerze: 57 1240 6292 1111 0010 9015 8420 w tytule przelewu wpisując nr PESEL
(dla obcokrajowców należy podać nr paszportu)

Ikona - krok 3

Krok 3 - prześlij dokumenty

Zamówienie i potwierdzenia wpłaty wyślij na adres dokumenty@aero2.pl w temacie pisząc:
DUPLIKAT KARTY SIM BDI.
Dokumenty możesz również wysłać pocztą tradycyjną na adres do korespondencji:
Polkomtel Sp. z o.o. Biura Obsługi Klienta, ul. Warszawska 18, 35-205 Rzeszów z dopiskiem „DUPLIKAT”.

Ikona - krok 4

Krok 4 - oczekuj na e-mail z datą wysyłki karty

Pracownik BOK poinformuje mailowo o terminie wysyłki duplikatu Karty SIM BDI.
Pamiętaj, że musisz osobiście odebrać przesyłkę. Miej ze sobą dokument tożsamości, który pozwoli kurierowi na weryfikację Twoich danych. Konieczne wówczas będzie podpisanie formularza Zamówienia Wydania Duplikatu Karty SIM BDI w dwóch egzemplarzach, z których jeden pozostanie u Ciebie, a drugi musi być zwrócony kurierowi.

Pobierz formularz