Sprawdzenie karty

Masz problem z nawiązaniem połączenia lub Twoja karta przestała działać?
Sprawdź, czy parametry ustawione przy pierwszej konfiguracji urządzenia są prawidłowe:

APNdarmowy
UŻYTKOWNIK (pozostawić puste)
HASŁO (pozostawić puste)
USTAWIENIA SIECIwszystkie parametry ustawić na automatycznie pobierane z serwera (adres IP, serwery DNS)

Wydane przez nas karty SIM BDI są aktywne i posiadają poprawne ustawienia systemowe.
Jeżeli mimo powyższych wskazówek nadal masz problem z kartą SIM BDI, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:

Drukuj

Dokładnie wypełnij i wydrukuj dokument, po czym wyślij go wraz ze swoją kartą SIM BDI i adapterem na adres:
Polkomtel Sp. z o.o., Bezpłatny Dostęp do Internetu, ul. Warszawska 18, 35-205 Rzeszów
z dopiskiem: SPRAWDZENIE KARTY SIM BDI

Pamiętaj! Weryfikujemy jedynie karty SIM BDI, które zostały zgłoszone zgodnie z powyższą procedurą i załączonym, wypełnionym i podpisanym formularzem Zgłoszenia usterki.

Co dalej?

Biuro Obsługi Klienta rozpatrzy Twoje zgłoszenie i sprawdzi kartę SIM BDI w ciągu 7 dni roboczych od momentu jej otrzymania.
W zależności od uzyskanego wyniku weryfikacji, jeżeli okaże się, że:

  • Karta SIM BDI jest uszkodzona lub zniszczona z Twojej winy - zgodnie z Regulaminem BDI poinformujemy Cię e-mailowo o konieczności wpłacenia depozytu za duplikat karty SIM BDI, a także opłaty w wysokości 14 zł za nadanie przesyłki kurierskiej.
  • Karta SIM BDI jest uszkodzona z przyczyn leżących po stronie Polkomtel Sp. z o.o. - nowa Karta SIM BDI zostanie wysłana do Ciebie na koszt Polkomtel Sp. z o.o., na adres wskazany w formularzu.
  • Karta SIM BDI jest sprawna - poinformujemy Cię o konieczności uiszczenia opłaty w wysokości 14 zł za odesłanie karty SIM BDI.

Uszkodziłeś, zniszczyłeś lub zgubiłeś kartę SIM BDI?
Poinformuj nas o tym i złóż wniosek o wydanie duplikatu karty SIM BDI.
Dowiedz się, jak to zrobić