Kontakt

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta:
bok@aero2.pl

Wiadomości e-mail przesyłane do Polkomtel wraz z załącznikami nie mogą przekraczać 2MB.
Serwer pocztowy automatycznie odrzuca większe wiadomości.
Na otrzymane wiadomości e-mail odpowiadamy w kolejności zgłoszeń.

Bezpłatny dostęp do Internetu

Jeżeli Twoje zapytanie dotyczy realizacji Zamówienia, w treści podaj swoje imię i nazwisko, numer PESEL, datę złożenia zamówienia, informacje o wpłatach.
Jeżeli posiadasz już kartę SIM BDI, podaj w treści swoje imię i nazwisko, numer PESEL i numer karty SIM.

Pakiety Aero

Infolinia:
720 00 7722
(koszt według taryfy operatora)
pon.-pt. w godz. od 8:00 do 20:00.

Adres do korespondencji

Polkomtel Sp. z o.o.
Biuro Obsługi Klienta
ul. Warszawska 18
35-205 Rzeszów

Kontakt AUC

auc@aero2.pl

regulacjeAUC@aero2.pl

Pojedynczy punkt kontaktowy w rozumieniu Aktu o Usługach Cyfrowych.

Szczegóły na stronie: https://aero2.pl/auc

Single point of contact for the purpose of Digital Services Act.

Details: https://aero2.pl/auc